2021 Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı

Edirne Saros Turizm Merkezi Turizm Altyapı Hizmet Birliğimizin 2021 yılı Kasım ayı Birlik olağan meclis toplantısı aşağıdaki gündem gereği 26 Kasım 2021 Cuma günü saat 16:00’da Keşan Belediyesi Meclis Salonunda olağan olarak toplanacaktır.

GÜNDEM :

1- Yoklama ve Açılış
2- Birliğin 2022 yılı bütçesinin görüşülmesi
3- Birliğin faaliyet sahası içerisinde bulunan Turizm Belgesi olan ve Turizm Belgesi olmayan otel, pansiyon ve konaklama tesislerinden alınacak olan katılım payının belirlenmesi.
4- 2022 yılında 1 adet sözleşmeli personel çalıştırılması ve ücretinin belirlenmesi hususunun Birlik Meclisince ele alınması.
5- Birlik Tüzük değişikliğinin ele alınması.
6- 5393 Sayılı Belediye Kanununun 70. Maddesine göre şirket kurulması ve bu işlemlerin yürütülmesi için birlik başkanı Süleyman Gürsel PAÇAMAN’a yetki verilmesi,
7- Dilek ve temenniler