2022 Kasım Olağan Meclis Toplantısı

Edirne Saros Turizm Merkezi Turizm Altyapı Hizmet Birliğimizin 2022 yılı Kasım ayı Birlik olağan meclis toplantısı aşağıdaki gündem gereği 29 Kasım 2022 Salı günü saat 15:00’da Keşan Belediyesi Meclis Salonunda olağan olarak toplanacaktır.

GÜNDEM                       :

1-Yoklama ve Açılış

2-Birliğin 2023 yılı bütçesinin görüşülerek karara bağlanması.

3-Birliğin faaliyet sahası içerisinde bulunan Turizm Belgesi olan ve Turizm Belgesi olmayan otel, pansiyon ve konaklama tesislerinden alınacak olan katılım payının belirlenmesinin görüşülerek karara bağlanması.

4-Birligimizde çalışan 1 adet sözleşmeli personelin 2023 yılında çalıştırılması ve ücretinin tespit edilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması.

5-Birlik Tüzüğünün 7. Maddesiyle ilgili Birlik Tüzük değişikliğinin görüşülerek karara bağlanması.

6-Birlik Tüzüğünün 11. Maddesiyle ilgili Birlik Tüzük değişikliğinin görüşülerek karara bağlanması.

7-Dilek ve temenniler