ESTAB 2021/MAYIS OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Birlik Meclis Toplantımız 27 Mayıs 2021 Perşembe günü saat 15.00’da Keşan Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.
Toplantımız, 2021 yılı birlik bütçesinin görüşülmesiyle başladı. 2021 yılı gelir ve gider bütçesi 352 bin 706 TL olarak belirlendi ve oy birliği ile kabul edildi.
Birliğin faaliyet sahası içerisinde bulunan turizm belgesi olan ve turizm belgesi olmayan otel, pansiyon ve konaklama tesislerinden alınacak olan katılım payında artış yapılmayarak turizm belgesi olan otellerden yatak başına 35 TL, turizm belgesi olmayan otel, pansiyon ve konaklama tesislerinden yatak başına 20 TL olarak belirlenmesine oy birliği ile karar verildi.
2021 yılında 1 adet sözleşmeli personel çalıştırılmasına ve ücretinin taban fiyattan verilmesine oy birliği ile karar verildi.
Toplantının dördüncü maddesi ile birlik seçimlerine geçildi. Yapılan seçimlerde Süleyman Gürsel Paçaman oy birliği ile ilk mahalli idareler seçimlerine kadar görev yapmak üzere birlik başkanlığına seçildi.
Ardından 1. Başkan Vekilliğine Olcay Soran, 2. Başkan Vekilliğine Abdi Kıyakoğlu oybirliği ile seçildi.
Birlik katip üyeliklerine ise İsmail Aliş ve Sezgin Gündoğdu seçilirken; yedek üyeliklere Osman Gülcan ve Şebnem Çelik oybirliği ile seçildi.
Birlik Encümen üyeliğine Sezgin Gündoğdu, Osman Gülcan, Orkun İşçimen ve Etem Toptani oybirliği ile seçildi.
Daha sonra Birlik Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğine Olcay Soran, Erdinç Can ve Volkan Korkmaz’ın seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
Birlik Denetim Komisyonu Üyeliğine ise, İsmail Aliş, Abdi Kıyakoğlu ve Erdoğan Gümülcineli
seçildi.
Birliğin 2020 yılı kesin hesap cetvellerinin görüşülmesi ve birliğin 2020 yılı faaliyet raporunun görüşülmesi ile iliği maddeler Olcay Soran tarafından okunarak oy birliği ile karara bağlandı.
2020 Yılı Birlik Denetim Komisyon üyeleri tarafından görüşülen denetim komisyon raporu bilgi amaçlı Erdoğan Gümülcineli tarafından birlik meclisine sunuldu.
Toplantının üçüncü maddesinde yer alan huzur hakları görüşüldü ve 5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunun 22. Maddesine göre Birlik Meclisi ile Birlik Encümeninin Başkan ve üyelerine Meclis ve Encümen toplantılarına katıldıkları her toplantı için Birlik Başkanına (5000), Encümen Üyelerine (2000), Meclis Üyelerine (1500) gösterge rakamının Devlet Memurları için belirlenen aylık katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
Birlikte çalışan sözleşmeli personelin Toplu Sözleşme İmzalama Yetkisinin Birlik Başkanına verilmesi oy birliği ile kabul edildi
Keşan Belediyesi, Enez Belediyesi, İpsala Belediyesi ile Güney Edirne Katı Atık Birliğinin 5393 Sayılı Belediye Kanununun “diğer kuruluşlarla ilişkiler” konulu 75. Maddesinin a, b, d fıkralarında belirtilmiş hususları kapsayan ve iş birliği detaylarının her iki kurum tarafından planlanacağı, Birliğin faaliyetlerinin Keşan, Enez, İpsala ilçeleri ve mücavir alanlarda daha etkin bir şekilde yürütülmesi için protokol hazırlanması ve hazırlanan protokolün imzalanması için birlik başkanına yetki verilmesi görüşülerek oy birliği kabul edildi.
Toplantının son maddesi olan dilek ve temenniler bölümü ile 2021 yılının olağan mayıs toplantısı son buldu. Alınan kararların birliğimize ve bölgemize hayırlı olmasını temenni ediyoruz.