ESTAB Meclis Toplantısı gerçekleştirildi

ESTAB (Edirne Saros Turizm Altyapı Hizmet Birliği)’nin Meclis toplantısı gerçekleştirildi, toplantıda ESTAB Başkanlığı’na Süleyman Gürsel Paçaman seçildi.

Başkan Adaylığı oylamasında, Paçaman 11 oyla oybirliği ile ESTAB Başkanı seçildi. Birlik Başkanı seçiminden sonra Gümülcineli yerini Birlik Başkanı seçilen Süleyman Gürsel Paçaman’a bıraktı. Birlik Başkan 1. Vekilliğine 8 oyla Sezgin Gündoğdu ve Birlik Başkan 2. Vekilliği’ne 10 oyla Olcay Soran ile seçildi. Birlik Asil Kâtip üyeliklerine 9 oyla Erdinç Can, 8 oyla Olcay Soran seçildi. Birlik Encümen üyeliklerine İsmail Alış, İsmail Özcan, Abdi Kıyakoğlu ve Erdinç Can 8’er oy ile seçildiler. Birlik Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliklerine de Olcay Soran, Erdoğan Gümülcineli ve Sezgin Gündoğdu 8 oyla seçildi. Birlik Denetim Komisyonu üyeliklerine de İsmail Alış,Erdoğan Gümülcineli ve Olcay Soran 8 oy ile seçildiler. Birliğin 2018 Yılı da Kesin Hesap Cetvelleri görüşülerek oyçokluğu ile kabul edildi. Birliğin 2018 Yılı Faaliyet Raporu görüşülerek oy çokluğu ile kabul edildi. TANAP Projesi için gerekli olan ve Bağışlar Kalemi’nden alınacak 300 bin TL ek ödenek de oy çokluğu ile kabul edildi. Denetim Kurulu Raporu da görüşülerek oy çokluğu ile kabul edildi. Birlik Başkanı Encümen Üyeleri ve Meclis üyelerinin huzur hakları görüşüldü. Buna göre Birlik Başkanı katıldığı oturum başına 652,99 TL, Birlik Encümen üyelerine katıldığı oturum başına 261,19 TL, Birlik Meclis üyelerine katıldığı oturum başına 195,90 TL huzur hakkı verilmesi oyçokluğu ile kabul edildi. Son olarak; Birlik Başkanı’na toplu sözleşme yetkisi verilmesi de oy çokluğu ile kabul edildi.