[tdc_zone]

EDİRNE SAROS TURİZM MERKEZİ TURİZM ALTYAPI HİZMET BİRLİĞİ

Görev ve Amaçları

Turizm sektörü temsilcileri ile Edirne İl Özel İdaresi’nin de üyesi olduğu Edirne Saros Turizm Merkezi Turizm Altyapı Hizmet Birliği, sınırları içerisinde kalan alanlarda ortak hareket ederek hizmet kalitesinin yükseltilmesini, sorunları belirleyip çözüm yollarını bulmayı, doğanın korunmasını, çevre koruma faaliyetlerini arttırmayı ve tanıtımda uzman kadrolarla kalıcı çalışmalar ortaya koymayı amaçlamaktadır.

Bir kamu kurumu hizmeti görmekte olan Edirne Saros Turizm Merkezi Turizm Altyapı Hizmet Birliği, yasalarla belirlenen hizmet alanında yerel yöneticileri, turizm sektörü temsilcilerini ve bürokratları bir araya getirerek sorunlara en gerçekçi ve kalıcı çözüm yollarını bulmaya çalışmaktadır.

Edirne İli Keşan, İpsala, Enez, İlçeleri sınırları içerisinde Turizmi koruma ve gelişim bölgeleri ile Turizm Merkezlerinde alanın bütüncül bir anlayışla korunması, geliştirilmesi, tanıtımı, Turizme ilişkin sosyal teknik altyapının gerçekleştirilmesi ve işletilmesine yönelik ortak kararlar almak öncelikli hedefler arasındadır.

Bölgemizin önemli tarihi, kültürel, doğal değerlerinin korunmasına ve tanıtılmasına geleceğe yönelik olarak bugüne kadar değerlendirilmemiş ve alternatif turizm imkanı kabul edilen değerlerimizin Birlik sınırları içerisinde araştırılarak tanıtımının sağlanması Edirne Saros Turizm Merkezi Turizm Altyapı Hizmet Birliği’nin hedeflerinin başlıcalarıdır.

[/tdc_zone]